F o l i e   s a m o p r z y l e p n e
Folie samoprzylepne stosowane są do dekoracji, grafiki iluminowanej, banerowej, plandekowej, i szablonowej. Wykorzystywane również przy aplikacjach odbijających światło, fluorescencyjnych, okiennych.


Cena jest zależna od rodzaju folii i jest ustalana indywidualnie.


Zapytania prosimy kierować na e-mail: kordes@kordes.plUchwała Krajobrazowa Gdańska

Uchwała Krajobrazowa Gdańska obowiązuje od 2 kwietnia 2018 r. Jej celem jest wzmocnienie ochrony krajobrazu oraz ładu przestrzennego na obszarze miasta. Dokument określa zasady i warunki sytuowania:
  • tablic i urządzeń reklamowych
  • obiektów małej architektury
  • ogrodzeń
Właściciele tablic i urządzeń reklamowych na terenie Gdańska są zobowiązani do:
  • usunięcia lub dostosowania wszystkich nośników reklamowych istniejących w dniu 2 kwietnia 2018 r. w okresie 24 miesięcy, czyli do 2 kwietnia 2020 r.
  • umieszczania po 2 kwietnia 2018 r. nośników reklamowych zgodnych z ustaleniami Uchwały Krajobrazowej Gdańska.
Strona internetowa Uchwały Krajobrazowej Gdańska