F o l i e  o n e  w a y  v i s i o n
Jak sama nazwa wskazuje, folia one-way-vision umożliwia widoczność w jedną stronę, dlatego doskonale sprawdza się w przypadku, gdy trzeba zakleić wydrukiem reklamowym dużą powierzchnię witryny sklepowej lub okno samochodu. Od strony zewnętrznej widoczny jest nadruk, natomiast patrząc z wnętrza pomieszczenia lub samochodu mamy widok na ulicę. Dzięki perforacji folia OWV zapewnia dostęp światła.


CENA:


70zł/m2 – Białe tło


90zł/m2 – Pełny kolor


Świadczymy usługę wyklejania witryn (na terenie Trójmiasta) i wykonywania projektu.
Cena wyklejania ustalana indywidualnie.


Uchwała Krajobrazowa Gdańska

Uchwała Krajobrazowa Gdańska obowiązuje od 2 kwietnia 2018 r. Jej celem jest wzmocnienie ochrony krajobrazu oraz ładu przestrzennego na obszarze miasta. Dokument określa zasady i warunki sytuowania:
  • tablic i urządzeń reklamowych
  • obiektów małej architektury
  • ogrodzeń
Właściciele tablic i urządzeń reklamowych na terenie Gdańska są zobowiązani do:
  • usunięcia lub dostosowania wszystkich nośników reklamowych istniejących w dniu 2 kwietnia 2018 r. w okresie 24 miesięcy, czyli do 2 kwietnia 2020 r.
  • umieszczania po 2 kwietnia 2018 r. nośników reklamowych zgodnych z ustaleniami Uchwały Krajobrazowej Gdańska.
Strona internetowa Uchwały Krajobrazowej Gdańska