M a t y   m a g n e t y c z n e
Chcesz ozdobić swoje auto lub wykorzystać je w roli mobilnego nośnika reklamy, ale jednocześnie zależy Ci na łatwo odwracalnym efekcie? Maty magnetyczne na samochód są idealnym rozwiązaniem.


Cena jest zależna od rodzaju wybranej maty, ustalana indywidualnie.


Zapytania prosimy kierować na e-mail: kordes@kordes.pl