1. Zamiana pliku na format .pdf

Większość edytorów tekstu (np. Word 2007, OpenOffice) posiada standardowo opcję zapisu do pliku z rozszerzeniem .pdf. Gdy program na którym pracujemy nie posiada takiej opcji musimy posłużyć się dodatkowym narzędziem takim jak PDF Creator. Program ten instaluje się jako wirtualna drukarka w systemach Microsoft Windows. Po zainstalowaniu programu możesz "wydrukować" dowolny dokument w formacie PDF - wystarczy, że w menu wydruku wybierzesz drukarkę programu PDF CREATOR. Oto instrukcja jak wykorzystać program w praktyce:


1. pobierz program
2. zainstaluj program w systemie (standardowa instalacja)
3. otwórz dokument, który ma zostać poddany konwersji do formatu PDF
4. wydrukuj dokument używając drukarki PDF CREATOR

2. Marginesy
Standardowe marginesy pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej): lewy 3,5 cm, prawy 2,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lecz każda uczelnia rządzi się własnymi prawami i sama ustala wielkość marginesów w pracy. Największym problemem z jakim studenci lub użytkownicy popularnego Worda zmagają się z ustawieniem marginesów do druku dwustronnego czyli tzw. lustrzanych marginesów. Oto krótki opis jak je przygotować (wersja Worda od 2007):
1. Na pasku narzędzi wybieramy "Układ strony" szukamy opcji "Marginesy" i wybieramy opcję "Lustrzane" (z zaznaczoną żółtą gwiazdką)

2. Ważnym krokiem jest sprawdzenie położenia numeru strony. Jeśli numer strony znajduje się w innym miejscu niż na środku, musimy zastosować odbicie lustrzane dla numeracji. Dwukrotnie klikamy na stopce, u góry pojawią się "Narzędzia nagłówków i stopek". Z kategorii "Opcje" wybieramy "Inne na stronach parzystych i nie parzystych"
<

3. Teraz trzeba wstawić numerację po odpowiedniej stronie. Należy pamiętać, że dla stron parzystych i nieparzystych tą czynność wykonujemy oddzielnie.


3. Usuwanie numeru na stronie tytułowej
Niby prosta rzecz, a sprawia nie jednej osobie trudności. Klikamy na nagłówku lub stopce dwukrotnie, uruchamia się "Narzędzia nagłówków i stopek", z kategorii "Opcje" wybieramy "Inne na pierwszej stronie"


4. Formaty arkuszy
Przyjęte w Polsce formaty papieru określa norma ISO 216. Definiuje ona 3 serie formatów papieru: A, B i C. Poniżej znajduje się tabelka, która określa formaty pod względem symbolu i rozmiaru.  
 
Formaty podstawowe Formaty pomocnicze
A B C
Symbol formatu Wymiar arkusza (mm) Symbol formatu Wymiar arkusza (mm) Symbol formatu Wymiar arkusza (mm)
4A0 1682×2378 - - - -
2A0 1189×1682 - - - -
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57
A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40
Format DL 99×210 - - Koperta DL 110×220
- - - - C7/6 81×16
Formaty podstawowe
A
Symbol formatu Wymiar arkusza (mm)
4A0 1682×2378
2A0 1189×1682
A0 841×1189
A1 594×841
A2 420×594
A3 297×420
A4 210×297
A5 148×210
A6 105×148
A7 74×105
A8 52×74
A9 37×52
A10 26×37
Format DL 99×210
Formaty pomocnicze
B C
Symbol formatu Wymiar arkusza (mm) Symbol formatu Wymiar arkusza (mm)
B0 1000×1414 C0 917×1297
B1 707×1000 C1 648×917
B2 500×707 C2 458×648
B3 353×500 C3 324×458
B4 250×353 C4 229×324
B5 176×250 C5 162×229
B6 125×176 C6 114×162
B7 88×125 C7 81×114
B8 62×88 C8 57×81
B9 44×62 C9 40×57
B10 31×44 C10 28×40
- - Koperta DL 110×220
- - C7/6 81×16

W formie graficznej wygląda to następująco.
Formaty typu A:

Formaty typu B:

Formaty typu C: